Η ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΠΟΛΙΤΩΝ

Τα τελευταία χρόνια γίνεται όλο και περισσότερο λόγος για την επιμόρφωση των ενηλίκων και τη δια βίου μάθηση. Το παγκοσμιοποιημένο περιβάλλον που ζούμε με τις γρήγορες αλλαγές του ωθεί την ανάγκη συνεχούς και επαναλαμβανόμενης εκπαίδευσης καθ’ όλη τη διάρκεια της ζωής μας. Προσωπικά θεωρώ ότι σε μια κοινωνία πολιτών η επιμόρφωση αποτελεί βασικό εργαλείο και κλειδί γαι την επίτευξη των στόχων της. Σας καταθέτω μερικές πιθανές ιδέες για την δική μας προσπάθεια:
– δημιουργία “κοινής γλώσσας”
– εξειδικευμένα σεμινάρια για την καλλιέργεια ομαδικού κλίματος
– διοργάνωση ημερίδων, εκδηλώσεων και διαλέξεων με στόχο την ευαισθητοποίηση και κινητοποίηση ενεργών πολιτών του Δήμου μας(περιβαλλοντικά, πολιτιστικά, κοινωνικά και άλλα θέματα)
– παρακολούθηση της διαχείρισης επιδοτούμενων προγραμμάτων προς το Δήμο Βαθέως(έρευνα, αξιοποίηση, γνώση των προγραμμάτων,….κ.α.)
– εξειδικευμένη εκπαίδευση των ομάδων εργασίας στα projects που θα υλοποιήσουμε με στόχο την αποτελεσματικότητα του έργου
– Πρόγραμμα ανάπτυξης μελών της Κοινωνίας πολιτών του Δήμου μας.
– δημιουργία μιας ομάδας που σχετίζεται με τα παραπάνω θέματα ώστε να τα υλοποιήσει…

Advertisements

13 Σχόλια »

 1. eupalinos said

  Η επιμόρφωση όντως είναι ένα απο τα ποιο σημαντικά θέματα δρασης μιας κοινωνιας πολιτών που έχει αποτελεσματικότητα στο έργο της.

  Απο τη μία αυτή η επιμόρφωση πρέπει να έχει σωστό επιστημονικό υπόβαθρο και από την άλλη να προσφέρει και κάποια πρακτικά/ παραγωγικά κίνητρα που θα την προάγουν και καθιερώσουν σε ένα ευρύτερο κοινό.

  Πάνω από όλα όμως το σημαντικότερο που καταφέρνει η «ιδέα της επιμόρφωσης» έιναι να προωθεί μια μεθοδολογία κοινής δράσης που έχει ως εφαλτηριο τη γνώση! (…και όχι τον ανοργάνωτο ενθουσιασμό και την προχειρότητα.)

 2. ENERSIS said

  Είναι πολύ σημαντικό να εισηγούμαστε συγκεκριμμένες προτάσεις, λύσεις ή οτιδήποτε πιστεύουμε πως μπορεί να βελτιώσει «ανοργάνωτους ενθουσιασμούς» ή «προχειρότητες».
  Σε κείμενα από το EDUCATION HANDBOOK(Public Services International) ανφέρεται πως ο απότερος σκοπός της εκπαίδευσης των ενώσεων είναι να συνεισφέρει στη δημιουργία φιλελευθερων και δημοκρατικών ενώσεων με ένα ενημερωμένο, αλλά και υπέυθυνο αριθμό μελών.
  Αντιλαμβάνομαι eupalinos την σχέση μεταξύ θεωρίας και πράξης που τονίζεις ώστε η επιμόρφωση να καθιερωθεί σε ένα ευρύτερο κοινό. Αλλά τι ιδέες καταθέτεις σχετικά με την μεθοδολογία κοινής δράσης;

 3. eupalinos said

  Αυτά που έχεις γράψει ήδη σχετικά με την επιμόρφωση είναι μια καλή αρχή νομίζω. Διαλέξεις, σεμινάρια, ημερίδες οργανωνται σχετικά εύκολα. Επίσης μπορούμε να προσφέρουμε γνώσεις μέσω μικρών εκδόσεων που για οικονομικούς αλλά και οικολογικούς λόγους μπορούν να είναι σε ηλεκτρονική μορφή και να διανέμονατι δωρεάν στο διαδίκτυο.

 4. CHE said

  H επιμόρφωση μαζί με την δια βίου μάθηση-εκπαίδευση-κατάρτηση είναι και πιστεύω οτι θα είναι και στο μέλλον τα κλειδιά τησ προσωπικής αλλά και κοινωνικής προόδου του καθενός μας ξεχωριστά αλλά και κατ’επέκταση της κοινωνίας που ζούμε και δραστηριωπιούμαστε σαν ενεργοί πολίτες.
  Ας μη ξεχνάμε οτι η ατομική εξέλιξη-πρόοδος συνεπάγεται και ανάδειξη του κοινωνικού χώρου στον οποίο δραστηριοποιήται ο καθένας απο εμάς.
  Τα αποτελέσματα που μπορεί να έχει η επιμόρφωση στην κοινωνία των ενεργών πολιτών είναι σημαντικά:
  • Ενεργοποιούνται όλοι όσοι παίρνουν μέρος, καθώς διαπιστώνουν ότι τα θέματα της συζήτησης
  τους αφορούν άμεσα και λαμβάνονται σοβαρά υπόψη οι απόψεις τους.
  • Η θεωρία συνδέεται με την πράξη και με τα ενδιαφέροντα των συμμετεχόντων. Έτσι, κάθε ζήτημα εξετάζεται πιο σφαιρικά και πιο αποτελεσματικά και πρακτικά.
  • Οι συμμετέχοντες γίνονται περισσότερο υπεύθυνοι και αυξάνεται η αυτοπεποίθηση τους, καθώς
  διαπιστώνουν ότι συνεισφέρουν στη διαμόρφωση απόψεων και λύσεων,

  Τελικά, από όλη αυτή τη διαδικασία προκύπτουν βαθύτερες πολιτικοκοινωνικές προεκτάσεις:
  • Οι συμμετέχοντες σε αυτού του είδους την επιμόρφωση γίνονται ενεργά κοινωνικά και πολιτικά
  άτομα: Μαθαίνουν να συμμετέχουν, μαθαίνουν να σκέφτονται σφαιρικά και κριτικά, να εκφράζουν με θάρρος και πληρότητα την άποψη τους, να δίνουν σημασία στις γνώμες των άλλων και
  να αντλούν από αυτές ενδεχομένως χρήσιμα στοιχεία. Μαθαίνουν επίσης να συνθέτουν απόψεις, να βρίσκουν εναλλακτικές λύσεις αποδεκτές από όλους, να επεξεργάζονται από κοινού
  σχέδια δράσης.
  « Επομένως, μαθαίνουν να διαβουλεύονται. Γίνονται περισσότερο έτοιμοι να πάρουν μέρος σε μια διαβούλευση στο εσωτερικό μιας πολιτικής οργάνωσης με στόχο τη συλλογική διαμόρφωση πολιτικών θέσεων. Επίσης, γίνονται περισσότερο ικανοί να πάρουν μέρος ως πολίτες σε κοινωνικές διαβουλεύσεις σε εθνικό ή τοπικό επίπεδο για σημαντικά θέματα όπως είναι η παιδεία, η κατανομή του κοινωνικού πλούτου, το ασφαλιστικό, το αγροτικό ζήτημα, π διαχείριση του περιβάλλοντος, η κοινωνική πρόνοια κ.ά.
  • Τέλος, συνδέουν τη θεωρία με την πράξη. Όσοι έμαθαν να συζητούν συλλογικά, ανοικτά και σε
  βάθος ένα ζήτημα δεν μπορεί παρά να αυξάνουν το βαθμό της συνειδητοποίησης τους και επομένως να αναλαμβάνουν στην συνέχεια μορφές δράσης που συνδέονται με την κοινωνική ανάπτυξη.
  Συνεπώς, ο συμμετοχικός τρόπος επιμόρφωσης ορισμένες φορές αποφασιστικά – οτη διαμόρφωση ενεργών πολιτών και ουσιωδώς πολιτικοποιημένων ανθρώπων που συνεργάζονται, διαβουλεύονται και πράττουν προς την κατεύθυνση της προόδου. Αξίζει τον κόπο να δοκιμάσουμε έναν τέτοιο τρόπο επιμόρφωσης ενεργών πολιτών του νησιού μας.
  CHE

 5. eupalinos said

  Συμφωνώ με την ανάπτυξη που κάνεις Che και νομίζω με αυτη προτέινεις και ένα τόρπο επιμόρφωσης που βασίζεται πολύ στη συμμετοχή όλων και το διάλογο.

 6. eleni gr. said

  προτείνω ένα μάθημα επιμόρφωσης για την λειτουργία του block για να λειτουργούμε καλύτερα

 7. ENERSIS said

  Ο 8ος στόχος μας αφορά την Επιμόρφωση-Εκπαίδευση των ενεργών πολιτών.
  Ποιοι είναι οι Ενεργοί Πολίτες;
  Σίγουρα είμαστε όλοι εμείς που προσπαθούμε να δημιουργήσουμε μια Κοινωνία Πολιτών.
  Σύμφωνα με τα τελευταία σχόλια στο ιστολόγιό μας (blog) κάποιοι από την παρέα μας θεωρούμε ότι η επιμόρφωση είναι σημαντικό εργαλείο για την προσπάθεια αυτή.
  Πιστεύω ότι έχει αρχίσει και διαφαίνεται έντονα η ανάγκη αυτή στον πυρήνα μας.
  Διακρίνω 2 βασικές προσεγγίσεις σύμφωνα με το που απευθύνεται η εκπαίδευση (σε ποιους δηλαδή) και σύμφωνα με τη στρατηγική που θα ακολουθήσουμε στις δράσεις μας.

  Αρχικά χρειάζεται να επιμορφωθούμε εμείς οι ίδιοι, στον πυρήνα μας, ώστε να μεταφέρουμε το όραμά μας και στους υπόλοιπους συνδημότες μας.
  Θα ονομάσω «εσωτερική» την δική μας επιμόρφωση και «εξωτερική» εκείνη που απευθύνεται και σε άτομα πέρα από την αρχική ομάδα.
  Είναι διακριτή αυτή η διαφορά διότι ο ρόλος του πρώτου πυρήνα θεωρώ ότι είναι στρατηγικός και σύμφωνα με την επιτυχία του θα ενισχύσει την κινητοποίηση και στους υπόλοιπους.
  1. Εσωτερική επιμόρφωση:
   δημιουργία “κοινής γλώσσας” και καλλιέργεια ομαδικού κλίματος μέσα από εκπαιδευτικές δραστηριότητες (π.χ σεμινάρια) που θα προταθούν καθώς και μέσω των projects που θα επιλέξουμε.(να λειτουργήσουν δηλαδή ως ευκαιρίες ομαδικότητας)
   δημιουργία μιας ομάδας που σχετίζεται με τα θέματα εκπαίδευσης και ανάπτυξης ομάδων εργασίας
   Πρόγραμμα ανάπτυξης μελών της Κοινωνίας πολιτών του Δήμου μας.(διεύρυνση του πυρήνα και εγγραφή νέων μελών)
   εξειδικευμένη εκπαίδευση των ομάδων εργασίας στα projects για τον τρόπο με τον οποίο επιτυγχάνονται οι στόχοι στις ομαδικές δράσεις.
   παρακολούθηση της διαχείρισης επιμορφωτικών προγραμμάτων του Δήμο Βαθέως (έρευνα, αξιοποίηση, γνώση των προγραμμάτων,….κ.α.)

  2. Εξωτερική επιμόρφωση:
   διοργάνωση ημερίδων, εκδηλώσεων και διαλέξεων με στόχο την ευαισθητοποίηση και κινητοποίηση ενεργών πολιτών του Δήμου μας(σε περιβαλλοντικά, πολιτιστικά, κοινωνικά και άλλα θέματα)
   δημιουργία ενός προγράμματος που ενισχύει τόσο την σχέση του πυρήνα με τους υπόλοιπους ενεργούς πολίτες όσο και την καλλιέργεια κοινωνικών δεξιοτήτων ως αποτέλεσμα της δια βίου επιμόρφωσης.(αυτό όπως καταλαβαίνετε είναι πολύ μεγάλο project το οποίο χρειάζεται και απαιτεί πολύ χρόνο μαζί με την ύπαρξη ειδικών στο θέμα)

  Θα μπορούσα να αναφέρω αρκετές δράσεις σε κάθε επιμόρφωση (εσωτερική και εξωτερική) αλλά το σημαντικότερο πριν από αυτό είναι να διαμορφωθεί η κατάλληλη στρατηγική που θα ευθυγραμμίζει τους στόχους με τις δράσεις.

  Όπως αντιλαμβάνεστε τα παραπάνω αποτελούν μια αρχική τοποθέτηση.

 8. Να μια πρόταση. Από το νησί μας λείπει ένας πολιστιστικός πολυ-χώρος (οργανωμένη και επαρκής βιβλιοθήκη, πινακοθήκη, κλειστό θέατρο, λέσχη συζητήσεων κτλ). Όλες οι ομάδες, ΝΠΙΔ, πολιστιστικοί σύλογοι, Μη κερδοσκοπικές εταιρείες μπορούν να συγκροτήσουν μια ομπσονδία που θα διαχειρίζεται έναν τέτοιο χώρο. Εννοείται ότι θα κατσκευαστεί με χρήματα που θα απαιτήσουμε να δώσει η Πολιτεία. (Τα δικαιούμαστε που ζούμε εδώ, είναι χρέος της να δώσει πολύ περισσότερα στα σύνορα!!!).
  Ο Συλλογικός Αγώνας λείπει από αυτόν τον τόπο.
  Η ζωή χρειάζεται φαντασία και «τσαμπουκά» προς τις κάθε λογής εξουσίες.
  Στη φαντασία μπορεί να μπουν και άλλοι τρόποι διεκδίκησης π.χ. να μαζέψει κανείς ένα αρχικό ποσό με λαϊκό έρανο, αλλά χωρίς σύγκρουση δεν γίνεται τίποτα!

 9. eupalinos said

  Πολύ καλή πρόταση. Η πόλη μας έχει μεγάλη ανάγκη ενός κέντρου τέχνης και πολιτισμού που θα αποτελέσει ένα δημιουργικό πυρήνα και σημείο προβολής της σημερινής κουλτούρας.

  Σήμερα στη πόλη της Σάμου, πρωτεύουσα του νομού μας, δεν υπάρχει ένας σωστός, αξιόλογος χώρος για εκθέσεις εικαστικών τεχνών! Ο τουρισμός δηλαδή η μεγαλύτερη πηγή πλούτου στο τόπο μας σήμερα βασίζεται στο πολιτισμό που άφησαν οι πρόγονοι μας πριν χιλιάδες χρόνια, εμείς σήμερα τι θα αφήσουμε στις επόμενες γενιές?

 10. ENERSIS said

  Συμφωνώ σχετικά με την δημιουργία ενός Πολυχώρου Τέχνης και σαφώς είνια μια πρόταση με ουσία.
  Θα ήθελα να ρωτήσω την Τσουκνίδα αυτός ο Συλλογικός τρόπος και η δράση που εισηγήσαι μέσω Φαντασίας και «Τσαμπουκά» πώς θα μετασχηματιστεί στην Πράξη;
  Πότε μπορούμε να φτιάξουμε ένα τέτοιο χώρο;
  Ποιοί; Με ποιά κεφάλαια; Ποιοί από την πολιτεία εννοείς; Σε ποιούς μπορούμε να εμπιστευτούμε τη Διαχείρηση(αφού καταφέρουμε να γίνει ένας τέτοιος χώρος); Έχεις σκεφτεί στον τόπο μας κάποια ομοσπονδία κατάλληλη για κάτι τέτοιο;
  Χωρίς να είμαι απαισιόδοξος δεν πιστεύω ότι υπάρχει αυτή τη στιγμή κάποιο συλλογικό όργανο που μπορεί να στηρίξει με διαφάνεια ένα τέτοιο σημαντικό έργο.

 11. Η ομοσπονδία θα μπορούσε να στηθεί με πρωτοβουλία της δικής σας συλλογικότητας, εφ’όσον, από ότι κατάλαβα, αποτελείτε ήδη νομικό πρόσωπο.
  Θα μπορούσαν να μπουν μέσα όλοι οι πολιτιστικοί σύλλογοι, ειδικού χαρακτήρα π.χ.πεζοπορικός με τον οποίο συνεργάζεστε (απ’ ότι είδα), επαγγελματικοί (π.χ. ξενοδόχων, διότι ο τουρισμός σ΄αυτόν τον τόπο πρέπει να βασιστεί επί τέλους στον πολύ σημαντικό μας πολιτισμό, όπως εύστοχα επισημαίνει παραπάνω ο ευπαλίνος), ακόμα ίσως το επιμελητήριο, πνευματικά ιδρύματα δήμων, ή γεωργική ένωση, μη κερδοσκπικές εταιρείες κτλ.
  Φτιάχνεται ένα καταστατικό με το οποίο, βασικός σκοπός είναι η δημιουργία και η διαχείρηση αυτού του πολυχώρου (θα μπορούσε ακόμα να έχει και άλλους παρεμφερείς σκοπούς πχ. εκδόσειες) αρχίζει ο έρανος να μαζευτεί η μαγιά και από κει και πέρα πιέζεις υπουργείο πολιτισμού, αιγαίου, τουρισμού, άμυνας παιδείας κτλ κτλ .
  Εγώ πιστεύω ότι σημαντικό επιχείρημα μας είναι ότι εγκαστάστασή μας σε αυτό το νησί δεν πρέπει να μπαίνει σε λογικές κόστους κτλ, γιατί αν ήταν έτσι έπρεπε να πουλήσουμε όλα αυτά τα νησιά στην γείτονα χώρα.
  ¨εχουν υποχρέωση να δημιουργήσουν καλές υποδομές εδώ. Τελεία και Πάυλα!!!! Εμείς βέβαια πρέπει να μπορούμε να ιεραρχούμε τις ανάγκες μας και να προτείνουμε.

 12. efpalinos said

  Πολύ σωστά τα λέει ο Τσουκνίδας..χρειάζεται δυναμική και λίγα άτομα με υπομονή, επιμονή και πολύ αγάπη για το τόπο να κανουν μια καλή αρχή και σιγά-σιγά και άλλοι θα έρθουν να βοηθήσουν!

 13. dinos tzortzoglou said

  Φιλοι μου ριξτε μια ματια για το τι γινεται με την υποσχεση του κου Π. Γρυλλου για δωρεα της συλλογης του στον Δημο.
  Υπηρχε επίσης, μια προταση για ιδρυση Δημοτικης Πινακοθηκης στο κτιριο της παλιας Νομαρχιας. Νομιζω ότι είναι μερος του κληροδοτηματος Γερογιαννάκη (αν κάνω λάθος συγχωρέστε με).
  Το ιδιο κληροδοτημα θα μπορουσε να εξασφαλισει πορους για τη δημιουργια, συντηρηση και επεκταση του ολου εγχειρηματος.
  Μια προσπαθεια να μαζευτουμε καποιοι με μονο σκοπο τη διεκδικηση για την ιδρυση της πινακοθηκης βάλτωσε απ’ όσο ξέρω…
  Ας μην ξεχναμε ακομη ότι ήδη έχουν γίνει κάποιες κινήσεις από τη Θεατρική Ομάδα, την Κινηματογραφική Λέσχη (ίσως και άλλους) για το κτιριο της παλιας Αστυνομίας.
  Ίσως αντί να προσπαθούμε να «ανακαλύψουμε» κάτι … φρέσκο, να ήταν καλό να ερχόμασταν σε επαφή με αυτές τις ομάδες και να διεκδικήσουμε ενωμένοι.

RSS feed for comments on this post · TrackBack URI

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Google+

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Google+. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

w

Σύνδεση με %s

Αρέσει σε %d bloggers: